Certificering en erkenning

VCA.

Gezondheid is het grootste goed voor een ieder van ons, veilig werken onder veilige omstandigheden speelt hierbij een grote rol. Een gezonde motor en het streven naar veiligheid voor de medewerkers van Veenstra Schilderwerken BV heeft het bedrijf aanleiding gegeven om te gaan voor VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) certificering. Het doel hiervan is dat er een bewustwordingsproces optreedt ten aanzien van veiligheids-, gezondheids-, en milieuaspecten waar de medewerkers van Veenstra Schilderwerken b.v. dagelijks mee te maken hebben.

Praktisch betekent dit onder andere het volgende: